DEKLARACJA PROWADZENIA
PROGRAMU KONTROLI JAKOŚCI
W PRACOWNI RTG NZOZ SONO-X

Podstawowym celem Pracowni RTG jest dążenie do jak najpełniejszego zaspokojenia potrzeb, zarówno pacjentów jak i lekarzy kierujących.

Opisany powyżej cel powinien być realizowany poprzez:

  • dążenie do możliwie najwyższej jakości osiąganych wyników badań,
  • minimalne narażenie pacjenta na promieniowanie X,
  • organizację pracy umożliwiającą sprawne, dokładne zbadanie pacjenta .
  • podniesienie kwalifikacji personelu,
  • wprowadzenie systemu zapewnienia jakości zgodnego z zaleceniem PLTR oraz zespołu nadzoru krajowego w zakresie radiologii i diagnostyki.

Monitorowanie i weryfikacja realizacji wymienionych elementów odbywa się poprzez:

  • realizowanie zalecanych pomiarów
  • monitorowanie obłożenia pracą gabinetu RTG,
  • bieżące i okresowe sprawdzanie wiedzy i umiejętności personelu,
  • realizowanie współpracy z personelem medycznym naszych kontrahentów
  • audyty wewnętrzne i zewnętrzne